Rita & Hans Keuper

Voor ons beiden is het vanzelfsprekend dat ieder mens, waar ook ter wereld, er recht op heeft dat in haar of zijn basisbehoeften kan worden voorzien.

Jammer genoeg blijkt steeds opnieuw dat de werkelijkheid anders in elkaar zit, dat de zwakkeren in onze samenleving altijd weer de klos zijn, dat door de huidige pandemie steeds meer mensen van anderen afhankelijk worden

Noodhulp is dan van alle kanten nodig en de Voedselbank verdient steun van iedereen om zo’n hulp te verlenen.

Wij willen graag als ambassadeurs ons steentje hieraan bijdragen.