Geld doneren

Voor het voedsel dat wij nodig hebben betalen we uit principe geen geld, we krijgen het gratis aangeboden door bedrijven en particulieren. Maar om een organisatie als de Voedselbank Oost-Achterhoek draaiende te houden is wel geld nodig. We maken kosten voor huisvesting en energie, onderhoud van de voertuigen, we hebben een kantoor met een groot magazijn, enz. Uw bijdrage is dan ook uiterst welkom voor ons en voor onze cliënten.

Door de Belastingdienst zijn we erkend als ANBI (fiscaalnummer 8168 58 251), zodat uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is voor de Belastingdienst.

Anbi-standaardformulier Publicatieplicht.

U kunt onze voedselbank op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw gift!