Wie komt er in aanmerking?

Of uw client in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Zie Toekenningscriteria en de Toelichting.

Het complete aanvraagformulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld kan hier worden gedownload.

De toekenningscriteria voor het jaar 2024

De leefgeldnorm (het bedrag dat per maand overblijft na aftrek van de vaste lasten) voor een eenpersoonshuishouden is per 01 januari 2024 verhoogd naar € 315 (was € 300). Voor elke volgende persoon mag daar vervolgens € 115 (was € 110) worden bijgeteld.

Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details zoals maximale bedragen, bedragen die vast opgevoerd mogen worden, bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag), bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij uitgaven (zoals autokosten – tenzij op medische grondslag). Al deze informatie staat in het document Toekenningscriteria en de Toelichting.

Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. In bijzondere situaties kan de beoordelaar van de voedselbank – onderbouwd – van deze regels afwijken.

Informatie aanvragende hulpverleners

Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteren wij de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

Dit doet u met het aanvraagformulier waarin alle NAW en financiële gegevens kunnen worden ingevuld.

Een hulpverlener die een voedselpakket wil aanvragen, heeft soms meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een client, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Daarom kan er gekozen worden voor het aanvragen van een noodpakket. Alleen de NAW gegevens en de samenstelling van het huishouden zijn dan van belang.

Werkprocedure

Omdat wij wekelijks een groot aantal aanvragen moeten verwerken, hebben wij een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

Aanvraag verlengen

Wilt u verlenging aanvragen dan moet het verlengingsformulier uiterlijk een week voordat de toegewezen termijn is verstreken bij de Cliëntenadministratie van Voedselbank Oost-Achterhoek binnen zijn. U vult opnieuw het aanvraag/verlengingsformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 3 jaar.

Niet opgehaalde voedselpakketten

Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant regelmatig of gedurende twee weken achtereen zijn of haar pakket niet ophaalt zonder dit tevoren te melden bij Voedselbank Oost-Achterhoek, wordt de verstrekking van het voedselpakket stopgezet. U kunt dan pas na 4 weken een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar aanvraag@voedselbankachterhoek.nl of neem op maandag of vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur telefonisch contact op met de afdeling Cliëntenadministratie (0544-795046).