Privacy & klachten

Privacy

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

Het door ons bestuur vastgestelde privacy-statement vindt u hier.

Integriteit

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk – integriteitscode kunnen bevorderen en bewaken.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Bij de Voedselbank werken een heleboel vrijwilligers. Met zoveel vrijwilligers kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan. Dat kan komen door opmerkingen of gedrag van een andere vrijwilliger, coördinator, of van een bestuurslid.

Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt het plezier in het werk, en dat moet opgelost worden.

Voor zowel vrijwilligers als ook cliënten is door de voedselbanken in de regio Arnhem daarvoor de volgende klachtenregeling ontwikkeld.

Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn in onze regio vertrouwenspersonen aangesteld waarvan iedere vrijwilliger binnen onze organisatie gebruik kan maken. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie binnen de regionale voedselbanken. Hij of zij is geen lid van de groep vrijwilligers en hoort ook niet bij een bestuur van een van de aangesloten voedselbanken. Die onafhankelijkheid is nodig om ”neutraal” te blijven. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.