Over ons

De Voedselbank Oost-Achterhoek maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. In 2022 werden wekelijks in 365 gemeenten ruim 35.000 voedselpakketten door 173 lokale voedselbanken vanuit 519 uitgiftepunten uitgedeeld. Zo’n 13.500 vrijwilligers zijn hier wekelijks mee bezig. Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl.

De Voedselbank Oost-Achterhoek is in 2006 opgericht en werkt nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

We verstrekken wekelijks (eind januari 2024) zo’n 388 voedselpakketten aan huishoudens die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen. Hiermee voeden we zo’n 1.024 monden, waarvan 390 kinderen. De pakketten worden samengesteld uit voedsel, dat ons gratis door bedrijven wordt verstrekt, omdat het niet meer via de reguliere afzetkanalen verkocht kan worden. Hierdoor voorkomen wij verspilling van goed voedsel en bestrijden wij de verborgen armoede. Het gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode

Om te weten of onze cliënten al dan niet tevreden zijn met de geleverde voedselpakketten en diensten, houden we af en toe een cliëntenenquête.

Onze regio bestaat uit de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre, Berkelland en Oude IJsselstreek. De distributie vindt plaats via uitgiftepunten. Deze zijn gelokaliseerd in: Aalten, Borculo, Dinxperlo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo, Silvolde, Varsseveld en Winterswijk. Cliënten kunnen wekelijks zelf bij de uitgiftepunten een voedselpakket ophalen. Onze hulp kan niet plaatsvinden zonder de inzet van vele vrijwilligers, financiële steun van kerkelijke instanties en particulieren en donaties van bedrijven.

Doelstellingen

Ieder mens heeft recht op voedsel. Als mensen – om wat voor reden dan ook – niet zelf kunnen voorzien in die basisbehoefte zal de Voedselbank Oost-Achterhoek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor anderen en vanuit solidariteit. We werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet in principe tijdelijke hulp zijn.

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

Mocht u meer willen lezen over onze beleidsvisie, lees dan hier onze ‘Beleidsnotitie VBOA periode 2021-2024’.

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek is als volgt samengesteld:
Voorzitter

Henk Kok

De voorzitter leidt de vergaderingen en is belast met de externe contacten, klachten en communicatie.

Secretaris

Harry Kok

De secretaris is de centrale figuur in de coördinatie van bestuursbesluiten.

Penningmeester

Dries Siderus

De penningmeester is belast met financieel beleid, planning en beheer en daarnaast met toezicht op brandveiligheid en de technische dienst.

Algemeen bestuurslid

Chris Blaauboer

Dit bestuurslid is belast met voedselcoordinatie.

Algemeen bestuurslid

Juul Cuijpers

Dit bestuurslid is belast met de logistiek (planning en vervoer), telefoondienst en info via de mail.

Algemeen bestuurslid

Jos van Duijn

Dit bestuurslid is belast met ICT, Cliëntenadministratie en Uitgiftepunten.

Algemeen bestuurslid

Ineke Roerdink

Dit bestuurslid is belast met Personeel en Organisatie en Public Relations (beheer Facebookpagina en rondleidingen/presentaties) en Communicatie intern/extern.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden voor de voedselbank geen vergoeding of beloning. Gemaakte kosten kunnen overeenkomstig de procedure van onze voedselbank worden gedeclareerd of volgens richtlijnen van de belastingdienst voor ANBI instellingen als gift worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Jaarverslagen inclusief jaarrekening

Het laatste afgesloten boekjaar van Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek is 2022. Hier vindt u de jaarverslagen van 2020, 2021, 2022 en 2023.

Ook vindt u hier het Anbi-standaardformulier Publicatieplicht.