We hebben ‘t weer geflikt!

Afgelopen vrijdag hebben we de jaarlijkse inspectie van alle facetten op het gebied van voedselveiligheid gehad in onze centrale vestiging in Lichtenvoorde. Daarbij werden ook 2 uitgiftepunten bezocht. En we behaalden weer de 100, maximaal haalbare, punten! We zijn er supertrots op en dat mag ook zeker wel! Alle vrijwilligers, op welke gebied, dan ook: ‘n welverdiend applaus voor jullie telkens weer belangeloze inzet en enthousiasme!

We kregen het volgende bericht van de Voedselbanken Nederland:

Geacht bestuur van de Stichting voedselbank Oost Achterhoek, Van inspectiebureau Houwers ontvingen wij een kopie van het inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 9 oktober 2020 hebben zij vastgesteld dat uw voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek Voedselveiligheid 2019. Ik wil ik u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.

Afz. VBN, afd. Waarborging voedselveiligheid