Lions-club verzamelt weer D.E. –punten

Op 3 december vorig jaar vroegen wij of er nog Douwe Egberts waardepunten in uw laatje lagen. Deze werden ingezameld door de Lions Club Oost-Achterhoek die hier en daar verzamelbussen plaatste in supermarkten. Ook konden deze DE punten richting onze centrale hal in Lichtenvoorde. Alle punten werden dan ingeleverd bij de firma Douwe Egberts, die daaraan nog een extra bijdrage zou doen voor de voedselbanken.
En van die Facebook- waardepunten-oproep hebben we geweten!
Hadden we het vorig jaar al zo goed met een gift van 1600 pakketten, maar dit jaar werd het record meer dan 1,5 x verdubbeld!
Samen met de Lionsclub Lochem mochten we van de Lionsclub Oost-Achterhoek maandagavond maar liefst 2660 pakken D.E. koffie in ontvangst nemen!
Wat een formidabele opbrengst!
Wie weet heeft het thuiswerken door corona en het thuis meer koffiedrinken daar misschien gunstig aan bijgedragen.
Een groot dank je wel aan iedereen die aan deze D.E.-actie heeft meegewerkt en/of waardepunten heeft ingeleverd.
Einde van dit jaar verzamelt de Lions-club weer de D.E. –punten, dus spaar de koffiepunten weer bij elkaar en houdt de media in de gaten waar je dan kunt inleveren.
En natuurlijk zijn de waardepunten altijd welkom in de brievenbus van onze Voedselbank aan de Mercatorstraat 35 in Lichtenvoorde.