Voedselbank verlaagt per direct drempel voor krijgen voedselpakket

In de ledenvergadering van vandaag, 17 september 2022, van de Voedselbanken Nederland, werd besloten de normbedragen per directe ingangsdatum te verhogen. Dit in verband met de inflatie en de alsmaar stijgende kosten voor levensonderhoud.
Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op en trekken daar de vaste lasten vanaf. Er blijft dan een leefgeldbedrag over voor boodschappen en kleding.
Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details, zoals maximale bedragen… bedragen die vast opgevoerd mogen worden….bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag, vakantietoeslag)…., bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij de uitgaven.

De nieuwe normbedragen vanaf 17 september zijn:
Eenpersoonshuishouden wordt € 300,00 (was € 250,00).
2 personen wordt € 410,00 (was € 350,00)
3 personen wordt € 520,00 (was € 450,00)
4 personen wordt € 630,00 (was € 550,00)
5 personen wordt € 740,00 (was € 650,00)
6 personen wordt € 850,00 (was € 750,00)
(Bij elk gezinslid meer geldt € 110,00 optelling)

Alle mensen die zich aanmelden, geven we direct voedsel, dus zonder intake. We doen dat gedurende ten minste 1 maand (of zoveel langer als nodig is om de gegevens te verzamelen).
Een aanvraag voor een voedselpakket kun je indienen via verschillende hulpverlenende instanties Dat kan bv zijn de sociale dienst, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, Leger des Heils, Vincentiusvereniging, een kerkelijke hulpverlener enz.
Heb je nog geen hulpverlenende instantie, dan kun je dit vragen bij de Cliëntenadministratie van onze Voedselbank.

Wanneer bij de intake óf her-intake blijkt, dat men een hoger bedrag aan leefgeld overhoudt dan de voedselbanknorm en dit bedrag is
OFWEL – Voor een huishouden minder dan 15% hoger,
OFWEL – Voor alleenstaanden minder dan 10% hoger,
OFWEL – Voor alleenstaanden met kinderen minder dan 20% hoger,
dan start een traject van 3 maanden waarin de betreffende klant tóch voedselhulp krijgt.

Heb je vragen, mail dan naar aanvraag@voedselbankachterhoek.nl of neem op maandag of vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur telefonisch contact op met de afdeling Cliëntenadministratie (0544-795046).