Een rondleiding met een energietoeslag…

Vrijdagmorgen jl. was er weer bezoek in onze hal en wel van een oude bekende, onze oud-voorzitter Chris, met een afvaardiging van zijn vriendengroep uit Rekken. We werden blij gemaakt met hun mooie gift om onze energierekening wat te verzachten. Ja, want hoge energiekosten kennen wij natuurlijk ook volop in onze ruime distributiehal met 3 grote diepvriesruimten, koelruimten en ga zo maar door.
De groep werd ontvangen door onze rondleider Theo, die een korte presentatie verzorgde over het wel en wee van onze voedselbank. Vooral het thema” armoede” kwam ter sprake. De heren waren danig onder de indruk en helemaal overtuigd van nut en noodzaak van de voedselbank.
Na dit alles werd de hal uitgebreid bekeken, waarbij het de heren opviel dat alles erg strak georganiseerd was. Dat moet ook wel bij het honderden voedselkratten, diepvries- en koelboxen klaarstomen in de morgen, zodat ze ‘s middags al op 11 uitgiftelocaties in de regio kunnen worden uitgereikt.
Ook waren ze onder de indruk van de medewerkers in de hal, die gevraagd of ongevraagd met trots over hun werk vertelden.
Dank je wel heren voor jullie donatie die erg goed van pas komt!
Mocht je ook eens de Voedselbank willen bezoeken met uw vereniging, bedrijf, school of familie dan kun je voor 2023 al reserveren. Mail dan naar vrijwilligerswerk@voedselbankachterhoek.nl voor meer informatie.
Een korte presentatie en een rondleiding in de hal kan op vrijdagmorgen en duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur, maximale groepsgrootte is 8 personen.
Soms zijn er ook mogelijkheden voor grotere groepen op andere dag/dagdelen, na goed overleg met afd. Public Relations. Dan is er soms niet de volle bedrijvigheid in de hal te bekijken.
Let wel: In de komende december worden er géén rondleidingen gehouden. We hebben dan minder werkruimte in de hal i.v.m. sinterklaas, kerst en daarbij natuurlijk het groeiend aantal voedselpakketten.