Voedselveiligheid: 100 punten

Yes, de 100 punten behaald!
Voedselveiligheid bij voedselbanken is van het grootste belang.
Onze klanten moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de verstrekte producten voedselveilig zijn.
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen opgesteld, het “ Informatieblad 76”, aangevuld met regels van het Handboek Voedselveiligheid van de Voedselbanken Nederland.
Aan allerlei regels moet er worden voldaan en daarop worden we ook jaarlijks gecontroleerd.
Vrijdag j.l. was het zover en kregen we bezoek van een inspecteur van het specialistische bedrijf de “Houwers Groep”, die steekproefsgewijs controles uitvoerde in ons centrale distributiecentrum in Lichtenvoorde en bij enkele uitgiftepunten.
Er werd gecontroleerd op verschillende terreinen van temperatuurbeheersing, de hygiëne, de verpakkingen, de productinformatie en datum van koel-vries- en houdbare producten en de schoonmaak. Wat we doen aan ongediertebestrijding en hoe we zorgen voor een goede verzameling en afvoer van alle afvalproducten.
Ook wordt hier en daar de kennis van onze vrijwilligers getest.
En ja, we zijn geslaagd en we behaalden voor het 5e achtereenvolgende jaar de maximale 100 punten!
Vanzelfsprekend zijn we ontzettend trots op deze prestatie én op alle vrijwilligers die meewerkten aan dit prachtige resultaat. Een extra pluim voor onze Coördinator Voedselveiligheid Lies, die weliswaar al veel deed op voedselveiligheidsgebied en kwaliteitszorg, maar gaandeweg dit jaar ook het volle coördinatorschap overnam.