Pastoraatsgroep op bezoek

Het was even wat stil met berichten hier op onze Fb-pagina, maar dat gold niet voor de vrijwilligers in de distributiehal en onze 12 uitgiftepunten. Hoewel het aantal cliënten sinds december flink is geslonken, kennen we nog steeds een hoog aantal gezinnen in vergelijking met de zomer van vorig jaar.
Ook op PR-gebied zaten we niet stil met presentaties en rondleidingen.
Onze nieuwe 2e Pr-man Arnold had zijn vuurdoop op 16 mei met de ontvangst van de Pastoraatsgroep HH Paulus en Ludger + Inloophuis Neede.
Hieronder een mooi verslag die we van hun ontvingen: Dank je wel!


Achter de schermen bij de Voedselbank Oost Achterhoek.
Dinsdag 16 mei waren we als team en vrijwilligers van de HH. Paulus en Ludger parochie uitgenodigd om te gast te zijn bij de Voedselbank Oost Achterhoek.
We kregen hier een indrukwekkend kijkje achter de schermen.
Iedereen is bekend met de Voedselbank. De organisatie erachter is veel minder bekend. We werden s’morgens verwelkomt met een kop koffie waarna een vrijwilliger van de Voedselbank ons via een PowerPointpresentatie meer vertelde over de totstandkoming en noodzaak van de Voedselbank.
Helaas zijn, ook in Oost Achterhoek, ongeveer 500 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank. Beslist dus geen problematiek die zich alleen in de steden afspeelt. Deze gezinnen zijn op enig moment door omstandigheden in financiële problemen gekomen en niet meer in staat om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. De redenen zijn divers.
Soms zijn de omstandigheden aan verkeerde keuzes te wijten, vaak ook door een opeenstapeling van trieste gebeurtenissen die iemand kunnen overkomen.
Bij de Voedselbank wordt zonder vragen belangeloos geholpen.
De cliënten van de Voedselbank hebben één ding gemeen: ze hebben tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Voordat cliënten bij de Voedselbank aankloppen hebben ze al een grote stap moeten zetten en hun schaamte overwinnen om toe te kunnen geven dat het even niet meer lukt.
Ze zijn altijd bij de Voedselbank terecht gekomen na doorverwijzing van een maatschappelijk en/of kerkelijke organisatie.
De Voedselhulp is gericht op tijdelijke hulp en ter ondersteuning.
In de tussentijd wordt er actief door betrokken hulpverlenende instanties met de cliënten gekeken hoe schulden kunnen worden afgelost en de oorzaak van de schulden aangepakt kan worden. De Voedselbank is afhankelijk van giften om de huur van het pand en logistieke kosten te kunnen betalen.
De betrokken vrijwilligers zetten zich met grote overgave belangeloos in.
De aanvoer van voedingsmiddelen is heel divers. Deze bestaan uit over geproduceerde voedingsmiddelen van fabrikanten, derving uit supermarkten
van producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen, tot producten die particulieren wekelijks doneren bij de kerken.
Al deze voedingsmiddelen worden streng gecontroleerd en voldoen aan zorgvuldig nageleefde eisen van voedselveiligheid. Het is dan ook een groot misverstand dat cliënten minderwaardig of half bedorven voedsel zouden krijgen. Al deze gedoneerde producten worden centraal in de vestiging Lichtenvoorde door vrijwilligers uitgezocht en verdeeld over de uitgiftepunten.
Het streven is om iedere week de cliënten een tas met 25 gezonde producten mee te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met gezinsgrootte, en voedingswensen vanuit religieuze of principiële overtuiging. Dit is iedere week weer een uitdaging omdat er structureel een tekort is aan groente en fruit. Dit is dan ook zeer welkom en noodzakelijk!
Vanuit de hoofdvestiging uit Lichtenvoorde worden de pakketten verdeeld over de uitgiftepunten in omliggende plaatsen. Bij de uitgiftepunten in hun eigen woonplaats mogen de cliënten iedere week op een vast tijdstip hun pakket ophalen.
Wat ik zag was een indrukwekkende, goed georganiseerde organisatie met bevlogen vrijwilligers.
Vrijwilligers die trouw meerdere keren per week met passie op deze manier hun steentje bijdragen om mensen te ondersteunen die in een moeilijke financiële periode van hun leven zijn.
Vrijwilligers die met hun handen, maar vooral ook met hun hart, een lichtpuntje zijn voor vele gezinnen in onze Achterhoek. Bij een uitgifteplek in de regio mocht ik er getuigen van zijn met hoeveel respect en waardigheid de cliënten hun voedingsmiddelen uitgereikt kregen.
Met hartelijke belangstelling naar de persoon en een vriendelijk gesprek.
Deze mensen verdienen een welgemeend DANKJEWEL