Een volle Silvoldse kar op Dankdag krijgt onze dank……

Kerkgenootschappen dragen onze Voedselbanken regelmatig een heel erg warm hart toe. Zonder uitzondering in alle dorpen en buurtschappen in ons gebied en van welke geloofsovertuiging dan ook. Zonder hun geldelijke bijdragen en donaties van producten zag ons financiële draagvlak er heel wat anders uit en waren onze voorraden en pakketten heel wat kleiner.
Soms zijn het wekelijkse of maandelijkse giften, soms ter gelegenheid van een speciale dag. Zo was het ook bij de Protestantse Gemeente in Silvolde op 1 november waarop “Dankdag voor gewas en arbeid” gevierd werd.
Om ook met anderen te delen werd een inzameling gehouden van houdbare producten voor de Voedselbank, evenals de collecte.
Fijn toch, dat zulke gebaren er zijn.