Weer ‘n PKN-verrassing uit Neede….

Afgelopen week was er een presentatie van onze PR-man in de Diekgraven in Neede, welke was georganiseerd voor alle vrijwilligers van het Needse Protestantse Kerkgenootschap. We worden altijd blij van de werkgroep “Voedselbank” die trouw elke 1e zondagmorgen voedsel en geld inzamelt bij de Grote Kerk. Dit keer mochten we een prachtige donatie ontvangen, die we heel goed kunnen gebruiken voor onze cliënten en onze algehele bedrijfsvoering.