Ook ná de Kerst zijn kerstproducten welkom

Voor iedereen met Kerst en straks met Oud en Nieuw iets lekkers op tafel….dat gunnen we toch iedereen?
Gelukkig merken we dat volop bij onze Voedselbank. Heerlijk om te zien dat het gelukt is om voor de kerstdagen al onze cliënten een goed gevuld voedselpakket te geven, met daarbij nog een extra mooie aanvulling van allerlei feestelijke kerstproducten. Dit was echt niet mogelijk geweest zonder de voedsel- en geldgiften die wij vanuit allerlei hoeken ontvangen: particulieren, verenigingen en clubs, scholen, kerkgenootschappen, winkels en bedrijven.
Ook nà de Kerst maak je ons enorm blij wanneer er (kerst)producten geschonken worden bij alle inzamelplaatsen die er in uw omgeving zijn, bv in kerken of bij de supermarkten. Of bij onze distributiehal in Lichtenvoorde aan de Mercatorstraat 35.
Informeer zonodig via voedsel@voedselbankachterhoek.nl